Suplimente in AgroTurism


VERIFICARE I .

LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA


1. Produsele traditionale lactate dietetice acide sunt:

1.1. -Smantina

1.2. -Iaurtul

1.3. - Suplimente Nutritive

1.4. –Laptele batut,Sana,Chefirul.

2. Refrigerarea oualor consta in pastrarea lor la temperature de:

2.1 - 0 C

2.2 -0 C- 2 C

2.3. -peste 3 C.

3. Tipuri si forme de turism.Dupa momentul si modul de angajare al

prestatiilor turistice :

3.1 -Turism organizat

3.2 -Turism neorganizat

3.3 -Turism semiorganizat

3.4. –Turism national de suplimente naturale.

4. Camera de cazare pentru turisti trebuie sa fie data de urmatoarele

dimensiuni :

4.1. -Pentru o persoana 7-8 mp.

4.2. -Pentru doua persoane 14-16 mp.

4.3. -Pentru doua persoane 10-12 mp.

5 Fibrele folosite in industri textila traditionala sunt ;

5.1. -De origine vegetala.

5.2. -De origine animala.

5.3. -De origine chimica.

5.4. -De origine minerala.

6. Adincimile necesare la jardiniere pentru :

6.1. -Flori 30 cm.

6.2 -Arbusti 40-60 cm.

6.3. -Arbori 60-70 cm.

7. Sistemul contabil al gospodariei agroturistice cuprinde :

7.1 -Intrari .

7.2. -Iesiri.

7.3. -Procesari.

8. Tariful pentru cazare se stabileste ca fiind :

8.1 -30% din tariful destinat meselor.

8.2 -40% din tariful destinat meselor.

8.3. -50% din tariful destinat meselor.LUCRATOR IN GOSPODARIA AGROTURISTICA.

1. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice,,avand

de cazare de pana lde ::

1.1. -10 camere,in mediul rural.

1.2. -20 camere,in mediul urban

1.3. -30 camere ,in mediul urban.

2. Calcularea preturilor serviciilor agroturistice este de dorit sa

fie:

2.1. -50%

2.2. -25%

2.3. -75%, mai mici decit la hotelurile din zona.

3. Ordinea de servire a oaspetilor este :

3.1. –copii,doamne,domni.

3.2. –copii,domni,doamne.

3.3. –doamne, copii, domni.

4. In cadrul arbustilor urcatori,alegerea spatiilor,se face in funtie

de urmatoarele suplimente :

4.1 -caracterul decorative.

4.2 -capacitatea de acoperire

4.3 -capacitatea de crestere in inaltime.

5. Formele cele mai simple de registru de contabilitate contin:

5.1. –data

5.2. –scurta prezentare a fiecarei facturii.

5.3 -coloane separate pentru intrari si iesiri.

6. In functie de materialul folosit in investitiile agroturistice amortizarea

se calculeaza:

6.1. -2,5-4 % pe an la constructiile din piatra sau caramida pe baza de suplimente.

6.2. -4-6 % pe an la constructiile din piatra sau caramida.

6.3. -10% ,pe an la constructiile din lemn.

7. Elementele ce trebuiesc puse in valoare in cadrul unei oferte agroturistice :

7.1. –valoarea recreeativa

7.2. –valoarea curative.

7.3. –cadrul de derulare a unor momente de destindere.

8. Componenta de baza a ofertei agroturistice cuprinde aceste suplimente de mai jos :

8.1. –cazarea.

8.2. –alimentatia.

8.3. –transportul.


Posted in Suplimente nutritive romania | 0 Comments

Suplimente Nutritibe in Fotbal

1 Fotbalul este un joc spectaculos, bazat pe măiestria, capacitatea biologică şi starea de sănătate a jucătorilor, nutritia acestora si mai nou consumul de suplimente nutritive de calitate, este o îmbinare armonioasă între mişcări naturale ca: alergarea, săritura şi lovirea mingii cu piciorul, pe de o parte, şi deprinderile motrice specifice, pe de altă parte.

Jocul de fotbal practicat în mod ştiinţific, contribuie la întărirea sănătăţii, la dezvoltarea multilaterală a capacităţilor fizice şi psihice, la însuşirea unor deprinderi motrice şi a unor cunoştinţe speciale de tehnică şi tactică.

Fotbalul este un mijloc al educatie fizice si sportului care contribuie pozitiv la rezolvarea sarcinilor acesteia.


Marcarea golului care este scopul jocului de fotbal. Pentru atingerea scopului şi obţinerea performanţei, în pregătirea copiilor şi juniorilor un rol foarte important îl are selecţia primara în fotbal, modul cum este realizata, metodele, mijloacele folosite

Selecţionarea copiilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea fotbalului presupune o activitate susţinută cu răbdare şi deosebită competenţă pedagogico-ştiinţifică. În selecţie trebuie pornit de la cunoaşterea celor doua realităţi: individul şi particularităţile jocului ce prefigurează cerinţe de ordin morfologic, funcţional, psihologic, pedagogic. Ea trebuie desfăşurată pe etape, bazându-se pe corespondenţa dinamicii dezvoltării psiho-fizice şi motrice a copiilor, cu solicitările complexe şi în acelaşi timp specifice fotbalului.

Selecţia, această etapă de început în care dintr-un număr foarte mare de participanţi se aleg doar cei care speră antrenorul – pot deveni valori în fotbalul intern şi internaţional, se constituie aici într-un lucru nu foarte uşor de realizat.

Expresia cea mai uzitată a fost de specializare timpurie, care exprima preocuparea spre dirijarea copilului către o nouă probă sau ramură sportivă încă din fragedă vârstă fara consum de suplimente nutritive pana dupa varsta de 16 ani. În anii ’60, a apărut expresia iniţiere precoce, care atenua direcţionarea specializării sportive spre un proces premergător şi preparator al viitoarei consacrări de la o vârstă fragedă. Apoi s-a folosit şi s-a păstrat expresia de selecţie primară, care reprezintă momentul intrării copilului – pe baza unor criterii – în unităţile sportive specializate.

Gagea, A.(2002) este de părere că selecţia primară (pe scurt, selecţia) este considerată „un demers (atribut) al selecţionerului (antrenor, profesor, instructor), iar selecţionabilii sunt copiii, tinerii, elevii sau alţi începători în practicarea sportului”.

După anumiţi specialişti selecţia sportivă în faza ei primara, ca moment unic, are nevoie de două etape pentru a-i da consistenţă şi eficienţă, şi anume, una organizatorică şi una metodologică.

2.1. Strategii de selecţie

În general, selecţia începe prin atragerea unui număr cât mai mare de tineri în practicarea sportului, aceasta realizându-se prin evaluarea posibilităţilor subiecţilor, concret, apoi în funcţie de rezultatele acestei prime constatări subiecţii să fie îndreptaţi spre un grup de ramuri sportive sau către o anumită ramură sportivă.

  Această primă etapă a fost numită „orientare sportivă”. Orientarea este un proces care pleacă de la un individ care, în urma manifestării unor predispoziţii vocaţionale (netestate sau testate) este informat despre însuşirile pe care le are, şi pe baza lor este îndreptat (orientat) spre practicarea unor discipline sportive cu sau fara consum de suplimente alimentare care ajuta la formarea fortei si a muschilor. Pentru ca acest fapt să devină realitate trebuie desfăşurate o serie de „acţiuni” specifice selecţionerului (urmărirea copiilor în locurile de joacă din cartiere, discuţii cu profesorii de educaţie fizică din şcoli, asistenţă la lecţiile de educaţie fizică şi sport, discuţii cu părinţii copiilor, organizarea de jocuri la două porţi pe teren redus, A doua etapă, în ordine cronologică, are ca scop să aleagă sportivi pe baza cerinţelor ramurii de sport respective, ceea ce se numeşte „selecţie sportivă primare”, care, la rândul ei este prima fază a „selecţiei sportive” în care sunt cuprinse şi celelalte niveluri superioare ale selecţiei:

- selecţia intermediară, care se realizează pe parcursul procesului de instruire, procesul de alimentatie cu suplimente nutritive si alimentare şi selecţie a ce este continuat;

- selecţia finală, care constă în alegerea sportivilor apţi să se încadreze în cerinţele marii performanţe, în funcţie de obiectivele impuse de competiţiile internaţionale majore.

Prin model se înţelege un ansamblu artificial de elemente care reproduce un ansamblu real.

Elementele de structură ale modelelor de selecţie sunt date de suplimente si de :

  • indicii morfologici;

  • indicii fiziologici şi biochimici;

  • indicii capacităţii motrice;

criteriile psihologice


Posted in Suplimente nutritive romania | 0 Comments